Bộ lưu điện ups công nghiệp 3 pha hỗ trợ 2 nguồn vào độc lập

Hệ thống lưu trữ điện 3C3EX – SANTAK hỗ trợ hai nguồn vào độc lập sẽ hoạt động thế nào ?

Hệ thống lưu trữ điện 3 pha 3C3EX- SANTAK hỗ trợ hai nguồn vào độc lập, khi bộ lưu điện sử hai nguồn vào độc lập kết nối vào 1 UPS thì hệ thống bộ lưu trữ điện sẽ hoạt động như sau:

  • Chế độ hoạt động bình thường (Normal Mode):
    Hệ thống lưu điện (UPS) sẽ hoạt động với nguồn điện ngõ vào 1 (INPUT 1), cấp nguồn ổn định cho tải hoạt động và sạc acquy khi acquy chưa đầy,
  • Khi nguồn vào 1 (INPUT 1) gặp sự cố UPS sẽ chuyển sang chế độ acquy (Battery Mode) cấp nguồn ổn định cho tải,
  • Khi UPS đang hoạt động chế độ acquy nếu nguồn vào 1 (INPUT 1) thì UPS sẽ tự động chuyển trở lại chế độ làm việc bình thường với nguồn vào 1.
  • Khi acquy xuống mức thấp (đến ngưỡng Shutdown của UPS) UPS sẽ tự động chuyển sang chế độ Bypass nguồn vào 2 (INPUT 2) cấp nguồn cho tải hoạt động,
  • Khi bộ lưu điện (UPS) đã chuyển sang chế độ Bypass – nguồn vào 2 (sau khi acquy xuống thấp) > Nguồn vào 1 có trở lại bình thường thi hệ thống lưu điện sẽ tự động khởi động sang chế độ làm việc bình thường (Normal Mode) với nguồn vào 1 (INPUT 1).

Tóm lại như sau: Hệ thống UPS cấp nguồn liên tục cho tải hoạt động

UPS hoạt động Normal mode > Nguồn vào 1 gặp sự cố > UPS hoạt động chế độ acquy (Battery mode) > acquy hết (Giảm đến ngưỡng Shutdown) > UPS tự động chuyển sang nguồn vào 2 (Bypass mode) > Nguồn vào 1 (Input 1) có trở lại > UPS tự động khởi động sang chế độ Normal mode,

Không có thời gian chuyển mạch giữa các chế độ trên (0ms) 

(Hình ảnh tham khảo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.