Bộ lưu điện Santak – Mã hàng RACK10K EBM

15.500.000