Hướng dẫn lắp đặt tủ acqui cho bộ lưu điện (UPS) santak

Hướng dẫn lắp đặt tủ acqui cho bộ lưu điện (UPS) santak

Hướng dẫn lắp đặt tủ Acquy cho bộ lưu điện UPS SANTAK 3C15KS / 3C20KS_N+X

 
 
Sơ đồ tham khảo lắp đặt tủ Acquy cho UPS 3C15KS_N+X và 3C20KS_N+X
(Dòng sản phẩm Acquy gắn ngoài, có thể mở rộng thời gian lưu điện lên đến nhiều giờ). 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.